L O A D I N G . . .

 

RESERVERINGSREGELS PADELCLUB VICTORIA


1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een baan te reserveren (via het internet)

2. Spelers mogen 7 dagen vooruit reserveren. Boekingen hebben een minimum van 60 minuten en een maximum van 90 minuten tijdens daluren, vrijdagavond en in het weekend.

3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van Padelclub Victoria.

4. Padelclub Victoria zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Padelclub Victoria, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.

6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

7. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.

8. Spelers kunnen ‘lid’ of ‘gast' zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen via de online betaalopties of bij de bar op Victoria. Spelers met een lidmaatschap dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als gast.

9. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. De speler die de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.

10. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'gast' en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een lid met een gast dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

11. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.

12. Reserveringen door leden of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
a. Reserveringen m.b.t. kunnen tot 3 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd.  Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De Speler/Deelnemer krijgt in dit geval een krediet toegeschreven voor de volgende reservering.
b. Wordt een reservering minder dan 3 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan zal dit resulteren in annuleringskosten. De annuleringskosten zijn gelijk aan de prijs voor de gereserveerde baan

13. Het is verplicht de betreffende baan te betreden met correct schoeisel. De schoonmaakkosten van € 175,- zullen in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de baan wanneer dit niet het geval is.

14. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij Padelclub Victoria dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van Padelclub Victoria. Padelclub Victoria behoud zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.

15. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van Padelclub Victoria.

16. Gedurende het bezoek bij Padelclub Victoria gelden ten alle tijden de huisregels. Deze staan hier.